Dades dels pagaments a realitzar »

Ompli una línia per cada pagament que vulgui fer

Nom del client Codi factura o pressupost Data de l'esdeveniment Euros a pagar

El camp "Euros a pagar" és obligatori i almenys un dels camps restants.

 

Aquesta és la suma de les quantitats a pagar que ens ha detallat, comprovi que és correcta.

   
En prémer el botó enviar, vostè entrés a la passarel·la de pagament segur de "Banc Sabadell"